Wymagania banku dotyczące technologii transakcji

Kolejną serią wymagań banku, które należy wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu nieruchomości, są wymagania dotyczące technologii transakcji. Główne punkty, w których te wymagania są stawiane przez banki to:

Rozliczenia transakcji.


W tym kluczowym momencie wymagania banków mogą mieć znaczne różnice regionalne. Na przykład praktyka na rynku nieruchomości ukształtowała się w taki sposób, że rozliczenia są przeprowadzane głównie w gotówce, za pośrednictwem komórki depozytowej banku pożyczkodawcy. Jest to rodzaj akredytywy gotówkowej, gdy pieniądze są umieszczane w komórce przez kupującego przed transakcją i wycofywane przez Sprzedającego po zakończeniu rejestracji, pod warunkiem przedstawienia bankowi dowodu rejestracyjnego. W takim systemie praktycznie nie ma ryzyka i dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym banku.
W niektórych regionach rozliczenia są dokonywane w gotówce, ale często bez użycia komórki. Kupujący rozlicza się ze sprzedającym w całości w dniu podpisania umowy sprzedaży. Taka jest tradycja. A jeśli sprzedawca z Moskwy, który czeka na otrzymanie środków bezpośrednio w dniu podpisania umowy, poinformuje dzień przed transakcją, że środki będą znajdować się w komórce przed zakończeniem rejestracji transakcji, transakcja może się nie odbyć.

Schemat rozliczeń przed transakcją zawiera pewne ryzyko, ponieważ rejestracja praw może zostać zawieszona, a sprzedawca otrzymał już pieniądze. Nie wszystkie banki są na to gotowe, ale wiele z nich jest zmuszonych do dostosowania się do istniejących zwyczajów obrotu biznesowego, stosując różne metody zmniejszania ryzyka, w tym przyciągając znane w regionie firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami jako gwarantów.

Co dziwne, w większości przypadków obliczenia są wykonywane w cywilizowanej formie:
  1. W walucie krajowej, a nie zagranicznej.
  2. Przez Bank, przelewem bezgotówkowym.
W tym przypadku gdzieś przelew odbywa się w dniu podpisania umowy, a gdzieś-po państwowej rejestracji transakcji. Co więcej, liczba regionów, w których rozliczenie odbywa się po transakcji lub w trybie akredytywy, szybko rośnie, ponieważ banki hipoteczne są wprowadzane na te rynki, wraz z ich technologią i wymaganiami.

Oczywiście, broker hipoteczny powinien być świadomy i ogólnie o ustalonej kolejności rozliczeń w jego regionie, a także o cechach rozliczeń stosowanych przez każdy z banków działających w tym regionie. Waluta rozliczeń jest również bardzo zasadniczym punktem.

Moment prawnego zwolnienia mieszkania

Ważnym punktem jest obecność zarejestrowanych (tj. zarejestrowanych) osób w obiekcie w momencie jego nabycia przez nabywcę-pożyczkobiorcę. Na przykład bank może odmówić pożyczki podmiotowi, w którym zarejestrowano osoby niepełnoletnie lub pozostające pod opieką. I zażądać jednoczesnego przeprowadzenia dwóch transakcji:
  • transakcje kupna i sprzedaży mieszkania, w którym zarejestrowani są ci nieletni;
  • transakcji nabycia obiektu, w którym planują zamieszkać w przyszłości.
Inna opcja: sprzedawca otrzyma środki ze sprzedaży obiektu dopiero po wypisie z mieszkania, tj. po jego prawnym zwolnieniu.

Takie warunki muszą być również omówione przez strony z wyprzedzeniem, w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży przedmiotu nabywcy kredytu hipotecznego.